Home / Board Games / Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline on Windows Pc

Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline on Windows Pc

Developed By: hihuc.com

License: Free

Rating: 4,5/5 - 2.937 votes

Last Updated: September 19, 2020

Download Game

Compatible with Windows 7/8/10 Pc & Laptop

See older versions

Advertisement

Game Details

Version3.2.0
Size12.2 MB
Release DateAugust 29, 20
CategoryBoard Games

Game Permissions:
Allows applications to open network sockets. [see more (4)]

What's New:
v3.2.0 (13-03-2020)- Cập nhật giao diệnv3.1.0 (02-06-2019)- Sửa giao diệnv3.0.4 (25-09-2018)- Cập nhật policy link- Cập nhật ads labelv3.0.2 (11-06-2018)- Sửa... [see more]

Changelog:
[see all]

Description from Developer:
Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline là một trong những game Cờ Thế ngon nhất và khó nhất mà bạn từng chơi trên điện thoại và tablet.★ TÍNH NĂNG ★- Miễn... [read more  /  see translate]

Game preview ([see all 18 screenshots])

Game preview

About this game

On this page you can download Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline and play on Windows PC. Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline is free Board game, developed by hihuc.com. Latest version of Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline is 3.2.0, was released on 2020-08-29 (updated on 2020-09-19). Estimated number of the downloads is more than 100000. Overall rating of Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline is 4,5. Generally most of the top apps on Android Store have rating of 4+. This game had been rated by 2.937 users, 191 users had rated it 5*, 2200 users had rated it 1*. Older versions of Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline are also available with us 3.2.0 3.1.0 3.0.4 3.0.2 3.0.1 3.0.0 2.1.0 2.0.4 2.0.3 2.0.2 1.0.2 1.0.1

How to play Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline on Windows?

Instruction on how to play Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline on Windows XP/7/8/10 Pc & Laptop

In this post, I am going to show you how to install Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline on Windows PC by using Android App Player such as BlueStacks, Nox, KOPlayer, ...

Before you start, you will need to download the apk installer file, you can find download button on top of this page. Save it to easy-to-find location.

[Note]: You can also download older versions of this game on bottom of this page.

Below you will find a detailed step-by-step guide, but I want to give you a fast overview how it works. All you need is an emulator that will emulate an Android device on your Windows PC and then you can install applications and use it - you see you're actually playing it on Android, but this runs not on a smartphone or tablet, it runs on a PC.

If this doesn't work on your PC, or you cannot install, comment here and we will help you!

Step By Step Guide To Play Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline using BlueStacks

  1. Download & Install BlueStacks at: http://bluestacks.com
  2. Open the apk file: Double-click the apk file to launch BlueStacks and install the application. If your apk file doesn't automatically open BlueStacks, right-click on it and select Open with... Browse to the BlueStacks. You can also drag-and-drop the apk file onto the BlueStacks home screen
  3. After install, just click Run to open, it works like a charm :D.

How to play Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline on Windows PC using NoxPlayer

  1. Download & Install NoxPlayer at: http://bignox.com. The installation is easy to carry out.
  2. Drag the apk file to Nox and drop it. The File Manager will show up. Click the Open XXX Folder button under the file sign that turns blue.
  3. Then you will be able to install the apk you just download from your computer to Nox or move/copy the file to other locations in Nox.

Discussion

(*) is required

v3.2.0 (13-03-2020)
- Cập nhật giao diện

v3.1.0 (02-06-2019)
- Sửa giao diện

v3.0.4 (25-09-2018)
- Cập nhật policy link
- Cập nhật ads label

v3.0.2 (11-06-2018)
- Sửa lỗi đánh dấu ván hoàn thành

v3.0.1 (06-06-2018)
- Sửa lỗi hiển thị trên một số thiết bị

v3.0.0 (05-06-2018)
- Nâng cấp

v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp

v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ

v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ

March 13, 2020

v3.1.0 (02-06-2019)
- Sửa giao diện
v3.0.4 (25-09-2018)
- Cập nhật policy link
- Cập nhật ads label
v3.0.2 (11-06-2018)
- Sửa lỗi đánh dấu ván hoàn thành
v3.0.1 (06-06-2018)
- Sửa lỗi hiển thị trên một số thiết bị
v3.0.0 (05-06-2018)
- Nâng cấp
v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp
v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ

June 01, 2019

v3.0.4 (25-09-2018)
- Cập nhật policy link
- Cập nhật ads label
v3.0.2 (11-06-2018)
- Sửa lỗi đánh dấu ván hoàn thành
v3.0.1 (06-06-2018)
- Sửa lỗi hiển thị trên một số thiết bị
v3.0.0 (05-06-2018)
- Nâng cấp
v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp
v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.3 (14-02-2017)
- Cập nhật giao diện
- Cải thiện hiệu suất

September 23, 2018

v3.0.2 (11-06-2018)
- Sửa lỗi đánh dấu ván hoàn thành
v3.0.1 (06-06-2018)
- Sửa lỗi hiển thị trên một số thiết bị
v3.0.0 (05-06-2018)
- Nâng cấp
v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp
v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.3 (14-02-2017)
- Cập nhật giao diện
- Cải thiện hiệu suất
v2.0.2 (10-02-2017)
- Sửa lỗi crash trên 1 số thiết bị

June 10, 2018

v3.0.1 (06-06-2018)
- Sửa lỗi hiển thị trên một số thiết bị
v3.0.0 (05-06-2018)
- Nâng cấp
v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp
v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.3 (14-02-2017)
- Cập nhật giao diện
- Cải thiện hiệu suất
v2.0.2 (10-02-2017)
- Sửa lỗi crash trên 1 số thiết bị

June 05, 2018

v3.0.0 (05-06-2018)
- Nâng cấp
v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp
v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.3 (14-02-2017)
- Cập nhật giao diện
- Cải thiện hiệu suất
v2.0.2 (10-02-2017)
- Sửa lỗi crash trên 1 số thiết bị
v2.0.0 (09-02-2017)
- Nâng cấp engine
- Cập nhật giao diện

June 03, 2018

v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp
v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.3 (14-02-2017)
- Cập nhật giao diện
- Cải thiện hiệu suất
v2.0.2 (10-02-2017)
- Sửa lỗi crash trên 1 số thiết bị
v2.0.0 (09-02-2017)
- Nâng cấp engine
- Cập nhật giao diện

October 19, 2017

v2.1.0 (20-10-2017)
- Cập nhật giao diện
- Thêm link Cờ Tướng Online, Cờ Tướng Offline, Cờ Úp
v2.0.5 (23-05-2017)
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.4 (18-05-2017)
- Cải thiện hiệu suất
- Sửa một số lỗi nhỏ
v2.0.3 (14-02-2017)
- Cập nhật giao diện
- Cải thiện hiệu suất
v2.0.2 (10-02-2017)
- Sửa lỗi crash trên 1 số thiết bị
v2.0.0 (09-02-2017)
- Nâng cấp engine
- Cập nhật giao diện

Allows applications to open network sockets.
Allows applications to access information about networks.
Allows access to the vibrator.
Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
Cờ Thế Khó Nhất - Cờ Tướng - Co The Offline là một trong những game Cờ Thế ngon nhất và khó nhất mà bạn từng chơi trên điện thoại và tablet.

★ TÍNH NĂNG ★
- Miễn phí
- Không đòi hỏi nạp thẻ, coin
- Không cần đăng nhập
- Offline hoàn toàn
- Hàng ngàn thế cờ
- Độ khó đa dạng
- Giao diện đơn giản dễ dùng
- Đồ hoạ đẹp
- Engine thông minh
- Người chơi với Máy
- Đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung)
- Hoàn nước cờ (cơ mà đừng có lạm dụng mất zui)
- Hiệu ứng đẹp

Đây chỉ là phiên bản cờ thế. Nếu bạn muốn phiên bản cờ tướng offline, cờ tướng online hoặc cờ úp, hãy tải những game tương ứng của cùng tác giả.

Cờ Tướng (co tuong) còn có tên gọi là Chinese Chess, Xiangqi, 中国象棋, シャンチー trong các ngôn ngữ khác. Cờ Tướng là trò chơi rất phổ biến tại Việt Nam và Trung Quốc. Bạn có thể chơi Cờ Tuớng một mình với máy (co tuong offline) trên ứng dụng di động, hoặc chơi qua mạng trực tuyến (co tuong online) với các kỳ thủ khác trên thế giới. Cờ Tướng có rất nhiều biến thể như Cờ Thế (co the), Cờ Úp (co up), Cờ Mù (co mu), Janggi (ở Hàn Quốc) và Shogi (ở Nhật Bản).

Hy vọng bạn sẽ thấy vui khi chơi game Cờ Tướng Khó Nhất này. Nhớ chấm điểm cho chúng tôi dù tốt hay xấu nhé. Phản hồi của các bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư phát triển thêm.
Liên hệ support@hihuc.com để được hỗ trợ thêm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong vòng 24 giờ.

♥♥♥♥♥

[English]
Hardest Chinese Chess Puzzles - Cờ Thế Khó Nhất - 最难的中国象棋 - Xiangqi is one of the best and hardest Chinese Chess board game you ever play on mobile phone and tablet.

★ FEATURES ★
- Free
- No coin purchase required
- No register or login required
- Offline
- Simple interface
- Thousands of games
- Various levels
- Beautiful graphic
- Smart engine
- Human vs. Computer
- Multilingual (English, Vietnamese, Chinese)
- Undo a move
- Nice effects

Chinese Chess is as known as Cờ tướng, Xiangqi, 中国象棋, シャンチー in other languages. Chinese Chess is a very popular strategy board game in Vietnam and China. You can play offline with engine on mobile device, or play online with other chess masters around the world. It has many variations such as Chinese Chess Puzzle, Chinese Chess Blind, Janggi (in Korea) and Shogi (in Janpan).

Hope you enjoy the Hardest Chinese Chess game. Remember rating us. Your feedback will movtivate us to develop more features.
Contact support@hihuc.com for more support. We will respond in 24 hours.

♥♥♥♥♥
Most can be difficult - Chinese Chess - can offline is one of the world's finest chess game and the hardest you've ever played on phones and tablets.

★ FEATURES ★
- Free
- Does not require recharge cards, coin
- No need to login
- Offline Full
- Thousands of world chess
- Difficulty diversity
- Simple interface is easy to use
- Beautiful Graphics
- Intelligent Engine
- Players with machines
- Multiple languages ​​(Vietnamese, English, Chinese)
- Finish gambit (muscle but do not abuse took ZUI)
- Beauty Effect

This is only possible versions. If you want offline version of chess, Chinese chess or chess face online, download the corresponding game by the same author.

Xiangqi (co tuong), also known as Chinese Chess, Xiangqi, 中国 象棋, in シ ャ ン チ ー other languages. Chinese Chess game is very popular in Vietnam and China. You can play alone with computer Xiangqi (co tuong offline) on mobile apps, or through online play (co tuong online) with the other top players in the world. Xiangqi has many variations as possible (maybe), Her Up (co ups), purulent (pus), Janggi (in Korea) and Shogi (Japanese).

Hope you will have fun playing games Xiangqi this most difficult. Scoring us remember better or worse slightly. Your feedback is the motivation for us to continue to invest in further development.
Contact support@hihuc.com for further assistance. We will assist you within 24 hours.

♥♥♥♥♥

[English]
Hardest Chinese Chess Puzzles - perhaps hardest - 最难 的 中国 象棋 - Xiangqi is one of the best and hardest Chinese Chess board game you play on mobile phones Ever and tablets.

★ FEATURES ★
- Free
- No purchase required coin
- No register or login required
- offline
- Simple interface
- Thousands of games
- Various Levels
- Beautiful graphics
- Smart engine
- Human vs. Computer
- Multilingual (English, Vietnamese, Chinese)
- Undo a move
- Nice effects

Chinese Chess is as known as Xiangqi, Xiangqi, 中国 象棋, print シ ャ ン チ ー other languages. Chinese Chess is a board game very Cool strategy in Vietnam and China. You can play offline with engine on mobile device, or play online with other chess masters around the world. It has many variations như Puzzle Chinese Chess, Chinese Chess Blind, Janggi (in Korea) and Shogi (in Janpan).

Hope you enjoy the game Hardest Chinese Chess. Remember rating us. Your feedback will movtivate us to develop more features.
Contact support@hihuc.com for more support. We will Respond in 24 hours.

♥♥♥♥♥